Startsida Umeå kommun

102. Flerbostadshus, kvarteret Kravatten

Kvarteret har sitt ursprung i en inbjuden arkitekttävling om Röbäcks utbyggnad i slutet av 1970-talet som vanns av FFNS Västerbotten. 146 lägenheter är fördelade på dels flerbostadshus i två våningar med 2–4 rum och kök, dels parhus i två våningar med 4–5 rum och kök.

Lägenheterna i flerbostadshusen nås via ett utanpåliggande ”lägenhetstrapphus”. Huvudbyggnaderna och garagen, som visar upp samma formspråk, är väl inplacerade bland befintliga barrträd.

Bortsett från de tunna vita fönsterbågarna är fasaderna helt faluröda. En medveten och känslig behandling av fasaderna med ett subtilt samspel mellan lister, slätpanel, balkonger och fönster i hörn, bidrar till en sympatisk bostadsmiljö.

Fakta

Arkitekt: FFNS Västerbotten AB, T. Åsbjer, (1987)

Kravattvägen 1–97, Skravelsjövägen 50–132. Röbäck

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus