Startsida Umeå kommun

103. Bomässan Bo 87

Sandahöjds två punkthus var huvudattraktionen på Bo 87. Dess skulpturala och uppåt mjukt avrundade form är väl synlig över stora delar av centrala Umeå. Bostadsområdet med sin blandning av olika hustyper har totalt 205 lägenheter.

Byggnaderna hålls samman av en enhetlig, ljust grå färgskala och är inplacerade i den kuperade terrängen så att ett naturligt krökt gångstråk bildas mellan husen. Bilarna har trollats bort i skickligt inpassade parkeringshus. En stor del av träden har sparats och markbehandlingen är ambitiös. Utomhusmiljön känns varm och trygg trots den relativt höga exploateringen.

I byn Ersmark norr om Umeå byggdes ett par kvarter med olika småhus till mässan. Särskilt märktes Träinformations traditionella parstuga Alla tiders trähus, här nytolkad och med träkänsla utöver det vanliga. I Octagonhusen, med sin djärva åttkantiga plan, där rumsformerna med nödvändighet blir tårtbitar, har arkitekten ändå lyckats skapa god möblerbarhet och fina rumssamband. Stiftelsen Bostadens Trä kronor med sin tvåvåningshöga vinterträdgård och invändiga balkong drog många besökare p g a den spännande utformningen.

Fakta

Sandahöjd: FFNS Västerbotten AB, T. Åsbjer, (1987)

Alla tiders trähus: JBT, B. Termænius, (1987)

Octagonhusen: LPS Arkitekter AB, M. Olsson, (1987)

Trä Kronor: VBB Arkitekter, J. Kellner och P-O. Kelpe, (1987)

Himlastigen, Vardagsvägen 49 och Jungfruvägen

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus