Startsida Umeå kommun

104. Riksbyggens bostadsrättsförening Umeåhus 25

Att projekteringen upphandlas av lokala konsulter istället för av vinnaren av en arkitekttävling kan uppröra. Ett par år efter tävlingen om Öbacka (se: Flerbostadshus Öbacka!) blev därför detta uppdrag från Riksbyggen nog ett plåster på såren för Ralph Erskine. Här sammanfogade han ett intimt och charmigt bostadskvarter med täta gångstråk, smala gränder, ett litet torg och öppna soliga gårdar – funktioner understrukna av olika kulörer på de säckskurade tegelfasaderna.

Med en återhållsam men fantasifull användning av material och färger skapade den då 73-årige arkitekten en spännande och omväxlande bostadsmiljö med höga konstnärliga och arkitektoniska kvaliteter.

Anpassningen till de äldre närliggande umekvarterens mått och skala bidrar till detta, liksom en skulptural gestaltning med låg bebyggelse mot söder och höga, men smäckra hus, mot norr.

Den första etappen i kvarteret Duvan kan ses som ett exempel på hur riktigt bra arkitektur kan göra kombinationen hög exploatering och god boendemiljö möjlig. Mångfalden och placeringen av den konstnärliga utsmyckningen i de uppglasade trapphusen är ett extra plus för boende och förbipasserande.

Fakta

Arkitekt: R. Erskine Architect Planner, R. Erskine/Riksbyggen Konsult, Detaljplan: Stadsarkitektkontoret, G. Färjare och A. Berg, (1987-1988)

Järnvägsgatan 12–18, Östermalmsgatan 20–38, Skolgatan 111–127.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus