Startsida Umeå kommun

107. Parhus, kvarteret Saturnus

Umeå är en förhållandevis parhustät stad, men det är få av dessa hus som har en spännande arkitektur. Det här parhuset är emellertid lyckat. Formspråket har lånat drag från både tjugotalsklassicism och den traditionella västerbottensgården. Detta visas bl a i de ljusa, nästan vita fasaderna, de runda och spröjsade fönstren, den flacka takvinkeln och det lägre vägglivet för det översta våningsplanet.

Huset har också andra arkitektoniska kvalitéer som exempelvis genombrutet bjälklag och stora fönster över hörn. Parhusets formspråk, den tillbakadragna placeringen och de två garagen samspelar på ett fint sätt med den äldre bebyggelsen inom kvarteret.

Fakta

Arkitekt: L. Sjögren, (1991)

Cirkelgatan 17, Teg.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus