Startsida Umeå kommun

109. Katolska kyrkan med flera

Kyrkan, som kan betecknas som en centralkyrka, har ett åttkantigt kyrkorum med kupolformat tak som kröns av en lanternin. Huvudbyggnaden är i väster och öster sammanbyggd med församlings- och bostadsdelarna. En arkitektonisk kvalitet är att koret, genom ett ljusinsläpp över altaret, blir tydligt dagsljusbelyst i kontrast mot det mer allmänna och diskreta ljus som lanterninen ger åt det vitputsade kyrkorummet. Fasadmaterialet är ljusrött tegel som även återkommer i församlingsdelens interiör. Från början var taket tänkt att bekläs med koppar men av besparingsskäl ersattes det tråkigt nog av lackerad plåt.

Bertil Håkansson har även gjort fina insatser i samband med ny- och tillbyggnader av andra kyrkor i Umeå. 1977 omdanade han Konsums halvrunda butiksbyggnad på Västerslätt till ett ovanligt och vackert kyrkorum (se: Konsum/ St Staffans kyrka!). Mariakyrkan på Marieberg ritade han 1981. Det karaktäristiska för kyrkan är att den har de olika kyrkofunktionerna uppdelade på fem olika volymer sammanbyggda med ett kommunikationsstråk. I samarbete med musikdirektör Lars-Gunnar Martling utformade han även kyrkans orgelfasad.

Församlingshemmet vid Holmsunds kyrka ritade Bertil Håkansson 1986. Souterrängbyggnaden är skickligt kopplad till kyrkorummet med en glasad gång och underordnar sig i volym kyrkan (se: Holmsunds kyrka!).

Fakta

Arkitekt: HJS Arkitekter, B. Håkansson, (1992)

Östermalmsgatan 51.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus