Startsida Umeå kommun

110. Holmöns båtmuseum

Museet är centrum för en levande skärgårdskultur i Kvarken med årligt återkommande kurser, konferenser, konserter och berättarkvällar med skärgårdstema. Byggnaderna har formats som en medveten del i utställningen av allmogebåtar och övriga föremål.

Den totala byggnadsvolymen har delats upp på lagom stora ”båthus” i traditionell stil. Dock med ett invändigt samband via uppglasade länkar. Museet har med detta grepp anpassats till Holmöns skala.

Längst upp på gistvallens krön har museet formats till en fristående båk. Ett sjömärke med förebild från Rataskär men också från flera båkar längs finska bottenvikskusten.

Föreningen för byggnadskultur tilldelade 1998 museet sitt pris Umespiran.

Fakta

Arkitekt: FFNS Arkitekter i Skellefteå, O. Forsgren , (1995)

Byviken, Holmön

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus