Startsida Umeå kommun

113. Dragonfältet

Exploateringen av K4:s gamla ridfält inleddes med en allmän arkitekttävling. För att säkra genomförandet av vinnarens intentioner skrevs därefter ett exteriört kvalitetsprogram. Denna styrning har säkrat sällsynta kvaliteter som smala hus, indragna kungsvåningar med terrasser och putsade fasader.

Förstapristagarens idé om trespännare med korta loftgångar och en sofistikerad nyfunkisarkitektur visade sig svår för marknaden att genomföra. De hittills byggda husens exteriörer lever inte heller fullt upp till de ursprungliga gestaltningsidéerna, men tillför ändå Umeå en fläkt av aktuellt arkitekturmode.

Tack vare omvandlingen till p-hus kan de stora ridhusen bevaras, vilket är av stor betydelse för områdets helhet. Inflyttning har skett i det första bostadskvarteret och HSB har våren 2001 sökt bygglov för etapp 2. Fullt utbyggt kommer området att rymma omkring 500 lägenheter.

Fakta

1997, 2000

Tävling: FFNS Arkitekter AB, S. Åström/M. Häller/ K .Svensson

Kvalitetsprogram och detaljplan:

Stadsbyggnadskontoret, A. Berg och P. Forsberg,

Etapp 1: Skanska/FFNS Arkitekter AB, M. Häller/

E. Nygren/G. Stiberg

Brogatan 19–23, 18–28.

Ridhusgatan 1–11, 4–10.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus