Startsida Umeå kommun

114. Green Zone

Anläggningen som ligger vid norra infarten rymmer en bilserviceanläggning med energistation och vägrestaurang – ett helt kvarter för bilism – unikt därför att det är kretsloppsanpassat.

Allt byggmaterial är monterat med bult eller skruv och återvinningsbart. Anläggningen är energisnål: bergvärme utnyttjas, tilluften värms av solfångare mot söder, överskottsvärme från grill och kyldiskar återvinns och belysningen utgörs till stor del av reflekterat dagsljus. Redan i exteriören annonseras det ekologiska innehållet: gröna tak av sedumplantor samt rödfärgade, oljade och tjärade fasader inramas av bäckar och en liten damm där vatten renas.

Fakta

Arkitekt: A Nyqvist arkitektkontor, A. Nyqvist, (1999)

Överstevägen 1

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus