Startsida Umeå kommun

116. Polishögskolan

Regementsområdets stadiga kasernbyggnader har fått sällskap av en luftig, nästan skir byggnad med teorilokaler för polisutbildning. Dess putsade fasader, fönsterband och orientering i förhållande till kasernernas nord-sydliga uppställning har på ett övertygande sätt markerat nytillskottet samtidigt som byggnaden lyckas smälta in väl.

Fasadens tunna relief, nästan som en kuliss, accentuerad av ursprungsritningens flacka tak utan skuggande takfot, har delvis gått förlorad under byggtiden. Taket har gjorts brantare och dragits utanför fasadlivet. Måhända en nödvändig eftergift till vårt bistra klimat.

Fakta

Bygglov: Sundell Arkitekter, Stockholm, (2000)

Projektering: FFNS Arkitekter AB, M. Rutberg,

Umestan Företagspark, hus nr 5

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus