Startsida Umeå kommun

11. Bostadshus, kvarteret Ripan

Många ritningar i Umeå byggnadsnämnds arkiv från tiden före stadsbranden 1888 är signerade av personer som fått teoretisk byggnadsteknisk skolning. Till dessa hör Johan Gustaf Axel Pettersson som 1872 anställdes som stadsbyggmästare och biträde till byggnadsnämnden - en tjänst som han innehade i fyrtio år.

Under 1800-talets sista decennier var han den mest produktive husritaren i Umeå. Husen i kvarteret Ripan är exempel på hans tidiga produktion i en traditionell stil med lantliga drag.

Fakta

Arkitekt: G. A. Pettersson, (1874-76)

Adress: Kungsgatan 93-97

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus