Startsida Umeå kommun

120. Villa, kvarteret Ran

Villan är ett modernt tillskott i en rad av äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader och har blivit en del av stadens ansikte mot älven. Villans arkitektoniska uttryck hör inte givet samman med de övriga byggnaderna i raden, då det enda som de egentligen har gemensamt med de övriga är skalan. Det är också detta som gör byggnaden extra intressant. Villan, som även innehåller kontor, är uppbyggd av ett antal kubiska former med olika fasadmaterial: puts, lärkträ och betong. Intrycket är stramt, men fönsterplaceringar, kontrastverkan med slutna byggnadsdelar och möten mellan de olika fasadmaterialen väcker betraktarens intresse och skapar dynamik.

Om det dominerande intrycket från älvssidan är kontrast domineras gårdsmiljön istället av en känsla av helhet. Där är allt, från litet till stort, genomtänkt och gestaltat i ett sammanhang: från markbehandling, planteringar och ljussättning till sophantering och carport. Såväl villan som gården med dess komplementbyggnader har utförts i gedigna material och med omsorgsfull detaljutformning.

Fakta

Arkitekt: Gullichsen-Vormala Arkkitehdit, K. Gullichsen (2006)

Planarkitekt: S Fahlgren (2003)

Vasagatan 4 A, Centum

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus