Startsida Umeå kommun

121. Villa, kvarteret Taljan

I det idylliska bostadsområdet Fridhem har en villa uppförts på en avstyckad tomt. Det ursprungliga huset, som ritades av arkitekt Ingeborg Waern Bugge 1938, upplevs tyvärr genom ny färgsättning som något förvanskad. Den tillkommande villan har med sin sammanhållna volym och kuverttak med krönande skorsten lånat drag från grannhuset i norr. Balkongfronternas krökta plåtar flörtar med funktionalismen medan speciella detaljer, som avvattningssystemets utformning och den vitmålade garageportens glasning, bär arkitektens egen prägel. Tonen för den ambitiösa markplaneringen sätts redan vid grindstolparna i granit. Genom den klassicerande funktionalismens renässans finner sig nytillskottet tillrätta i både tid och rum.

Se även: Arkitekturguide 2001: Fridhem villaområde.

Fakta

Arkitekt: B Håkansson (2007)

Herrgårdsvägen 2, Fridhem

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus