Startsida Umeå kommun

122. Villa, kvarteret Grävet

Den sluttande, tallklädda hörntomten har tillvaratagits väl genom adderade kubiska volymer, förskjutna till en lekfull silhuett. Volymerna inrymmer såväl souterräng som entresolplan och spännande ljusinsläpp.

Det slutna uttrycket mot gatan är slående. Gränsen mot gångstråket har markerats med en mur som övergår i garagefasaden. Detta i kontrast till mer öppenhet mot ängsmarken i söder. Den vitputsade byggnaden har inslag av trädetaljer. Huset har på senare år kompletterats med ett glasat entréparti.

Fakta

Arkitektet: Bertil Håkansson (2001) Lennart Sjögren/ White Arkitekter, (tillbyggnad, 2010).

Pärkällarvägen 84, Umedalen.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus