Startsida Umeå kommun

122. Villa kv Grävet

Den sluttande, tallklädda hörntomten har tillvaratagits väl genom adderade kubiska volymer, förskjutna till en lekfull silhuett. Volymerna inrymmer såväl souterräng- som entresolplan och spännande ljusinsläpp.

Det slutna uttrycket mot gatan är slående. Gränsen mot gångstråket har markerats med en mur som övergår i garagefasaden. Detta i kontrast till mer öppenhet mot ängsmarken i söder. Den vitputsade byggnaden har inslag av trädetaljer. Huset har på senare år kompletterats med ett glasat entréparti.

Fakta


Arkitektet: Bertil Håkansson (2001) Lennart Sjögren/ White Arkitekter, (tillbyggnad, 2010).

Pärkällarvägen 84, Umedalen.