Startsida Umeå kommun

125. Sandåkern

Sandåkern är en stadsdel under uppbyggnad. Den första detaljplanen från 2007 omfattade den tidigare idrottsplatsen och delar av Tallparken. Planeringens vision är att erbjuda en ny integrerad stadsdel med kvartersstruktur samt också erbjuda nya blickfång bland annat i fonden av E12/Vännäsvägen och Backenvägen.

Men höga byggnader och ambitionen av kvartersstad saknar inte utmaningar: buller från såväl E12 som andra huvudgator som skär genom stadsdelen samt marknadens förväntningar, vars medverkan var en förutsättning redan i planeringsstadiet. Gatustrukturen binder samman Kronoskogen i norr med både Väst på stan och Västerslätt och bidrar till både bra orienterbarhet och tillgänglighet för alla trafikanter.

Innan hela stadsdelen är färdigbyggd kan någon mer omfattandeanalys eller omdöme inte göras. Den första detaljplanen har följts av fyra ändringar. Ändringarna har bland annat inneburit att tekniktakvåningar kan nyttjas som bostadsvåningar. Eftersom bostadsmarknaden svängt från hög andel bostadsrätter till fler hyresrätter, har också andra marknadsanpassningar gjorts.

Anslaget i form av Riksbyggens första lägre kvarter (5) och HSB:s kontrasterande höga byggnader (3) är dock gott med hög variation i såväl byggnadernas utformning som gårdsplanering. Kvarteret Barken (2), som i skrivande stund uppförs av REKAB, är det tredje av åtta projekt som ska byggas. Övriga projekt ligger fortfarande på projekteringsstadiet, bland annat ett projekt helt i trä inom kvarteret Kotten (1). Än är tid kvar tills stadsdelen är färdigbyggd.

Fakta

Arkitekt: Kv Veden, Sweco, G. Stiberg, (2011)

Kv Jongärdan, Sweco, C. Andersson (2010)

Kv Barken, Ateljé 1 Arkitekter, P. Kraft (2011)

Planarkitekt: O. Forsgren samt WSP, L. Wendel och B. Lidén (2009).

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus