Startsida Umeå kommun

126. Kvarterslokal och bostäder

På Geografigränd har ett bostadsprojekt byggts efter att en stor brand totalförstört de tidigare bostadshusen på platsen. Projektet utgör en del av ett stadsutvecklingsprojekt för Ålidhem med hållbarhetsideal i fokus. I det nya bostadsprojektet på Geografigränd kan den sociala hållbarheten sägas ha materialiserats i form av gemensamma balkonger och en ny möteslokal i mitten av gården.

Möteslokalen, som kommit att kallas för ”Vinterträdgården”, utgör ett arkitektoniskt spännande inslag som med sitt formspråk och sin djärva gestalt sticker ut i denna bebyggelsemiljö. Byggnaden har en rund form med utskjutande entré i cortenstål samt stående panel av furu och gran, som upplevs som tunna ribbor då brädorna placerats med den breda sidan vinkelställd mot väggen. Ursprungligen var byggnaden tänkt att utgöra en vinterträdgård. Av denna idé finns endast mobila planteringskärl kvar. Som en del av hållbarhetsidealet har byggnaden utrustats med diverse teknik som mäter, reglerar och bidrar till hållbarhet. Byggnaden energiförsörjs exempelvis med hjälp av solceller.


Se även: Arkitekturguide Umeå 2001, Ålidhem

Fakta

Arkitekt: TM-konsult, J. Fjellström, AB Bostaden, U. Nordwall (2010)

Geografigränd 2A-E, Ålidhem

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus