Startsida Umeå kommun

127. Radhus, kvarteret Tågmästaren

De sammanlagt sju radhusen längs Generalsgatan och Södra Majorsgatan känns självklara i sin omgivning, de bidrar till den lugna och småskaliga gatubilden genom sina enkla proportioner. För att ge varje hus en egen identitet har vart och ett en egen fasadkulör, vald utifrån kulörer som redan finns i grannskapet. Husen visar sin årsmodell genom en tidstypisk färgsättning av fönster och metalldetaljer i mörkgrått.

Tomten är hårt exploaterad, varför delvis tveksamma lösningar valts. Parkeringsplatserna är nedgrävda och den gemensamma uteplatsen i form av ett trädäck ligger ovanpå. Lägenheterna har blivit väl smala, med konsekvens att man måste gå genom köket för att nå vardagsrummet och trappan till övervåningen.

Fakta

Arkitekt: TM-konsult, J. Fjellström (2011)

Södra Majorsgatan 8 och Generalsgatan 7, Haga.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus