Startsida Umeå kommun

130. Sjukhusbacken

Sjukhusbacken ersätter den tidigare lasarettsbacken och både förbinder och bryggar över: förbinder Öst på stan med Universitets- och sjukhusområdet och bryggar över Botniabanan. Med sju avlånga och svagt koniska stöd står bron stadigt förankrad på stadssidan. Brobanans svängda form, som den har gemensamt med grannen gång- och cykelbron Svingen, är synlig i brons nedre del men upplevs främst vid passage på bron. Den kraftfulla och djupröda färgsättningen på brofundament och brofäste accentueras med kontrastband i vitt klinker.

Stöden och bron kontrasterar mot såväl Svingen som övriga byggnader och anläggningar i området. Där Svingen är smäcker utstrålar vägbron tyngd och massivitet. Även om bron låter både blick och järnväg passera kommer den mer till sin rätt i en framtida urban miljö än i dagens ödsliga omgivning.

Fakta

Arkitekt: White Arkitekter, L. Sjögren 2003-2005

Planarkitekt: O. Forsgren och P. Forsberg, (2003/2007)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus