Startsida Umeå kommun

132. Resecentrum Hörnefors

I och med Botniabanans utbyggnad fick Hörnefors ett resecentrum, som trafikeras både av buss- och tågtrafik. Resecentrumet ligger i den norra delen av Hörnefors där möjlighet finns att nå perrongen från båda sidorna av Hörneån.

Hörnefors historia som ett brukssamhälle har satt spår på arkitekturen där byggnadens fasad består av rött tegel med inslag av svartglaserade tegelband. Byggnadens mittendel består av stora glaspartier som vetter mot nord, öst och väst, vilket ger rymd till de mindre väntsalarna. Den breda takkanten, bestående av koppar, inramar byggnaden väl. Mittenpartiets väggar är något snedställda vilket ger en härlig effekt på byggnaden. Från perrongen skådas sedumtaket på de två lägre byggnadspartierna. Huvudentrén vänd mot norr ger ett välkomnande och öppet intryck medan ingången från bil- och cykelparkeringen känns en aningen bortglömd.

Fakta

Arkitekt: Arkinova Arkitekter, O. Qvarnström, (2009)

Bruksgatan 34, Hörnefors

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus