Startsida Umeå kommun

133. Östtegs industriområde

Ursprungligen är området ett industriområde med blandade verksamheter. I och med att E4:an dragits om mot Kolbäcksbron samtidigt som den närbelägna flygplatsen fått ökad betydelse, har området blivit attraktivt för nyetableringar och är idag under stark omvandling. De nya byggnader som redan tillkommit har haft en god ambition för såväl gestaltning som hållbart byggande.

Särskilt utmärker sig Peabs kontorshus (A) som med enkla medel klarar en god och spännande arkitektur såväl ute som inne. Tuffaste planformen har kontorshuset (B) på Norra Obbolavägen 115, där cirkeln spelar mot rektangeln. Huset syns!

Även byggnaderna för kontor och industri/företagshotell (C) som ECO Fastigheter har uppfört visar en god ambition. Husen har en mycket enkel grundform, som ändå blir spännande med träinklädnadens utformning, bred panel på gavlar och smal på långsidor, samtidigt som de speglar målet med korta kretslopp. Takfötterna har utformats med omsorg med sina trappade tassar och blå kulör.

Med små färgglada inslag, ett utkragande tak mot söder/E4 samt snitt i volymen utmärker sig kontors- och industri/företagshotellbyggnaden (D) inom kvarteret Tändstiftet. Huset, gjort av enkla plåtelement, blir spännande.

Fakta

Norra Obbolavägen, Östteg

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus