Startsida Umeå kommun

135. Vagnverkstad

Verksamheten att underhålla Norrtågs tågset bedrivs i ljusa och moderna arbetslokaler. I byggnaden servas tågen bl. a. med hjul- och motorbyten, avisning och tvätt. Två tåg ryms i den långa byggnaden med infart från två separata stora portar i gaveln mot öster.

Västra sidan innehåller personalutrymmen och kontor med en stor inbjudande terrass på övervåningen. Från väg 363 är detaljerna svåra att se där byggnaden ligger i slänten ovanför vägen. Byggnaden är lång men har brutits ned till mindre volymer med fasadpartier som visuellt hålls samman av gemensamma material och fasadens indelning.

Lärkträets långsamma färgskiftning mot silvergrått har knappt börjat. Smala röda vertikala bräder kontrasterar mot den grå fasaden och destora fönsterpartierna väcker frågan om vilken verksamhet som bedrivs i byggnaden.

Fakta

Arkitekt: Link Arkitektur, P. Isaksson (2010)

Fraktvägen, Västerslätt

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus