Startsida Umeå kommun

136. Volvo Umeverken

Tillverkningslokalens nya glasfasad sticker ut från övriga byggnader så mycket att den skulle kunna uppfattas som Volvofabrikens nya huvudkontor!

Den stora tillbyggnaden med en ny presslinje och en helautomatiserad robotlinje gjordes under den tid då utvecklingsoptimismen stod på topp. Närmast en fördubbling av lokalytorna genomfördes under dessa år.

Byggnadens längd gör att fasaden med sin rytmiska och till perfektion genomförda upprepning upplevs oändlig och samtidigt mycket harmonisk. Glasfasaden artikuleras med ”flaggor” av frostat glas som ger solavskärmning morgon och kväll under sommarhalvåret. Fasaden fångar in himlen över det näraliggande bostadsområdet på Röbäcksslätten och ger dagsljus åt arbetslokalerna djupt inne i måleriets lokaler. Truckförarna har dock störts av den lågt stående och bländande vintersolen vilket gjort att banderoller hängts upp på insidan som bländskydd. Trots detta en ovanligt vacker fabriksbyggnad väl värd att besöka.

Fakta

Arkitekt: White Arkitekter, L. Sjögren, M. Rutber, (2010)

Bölevägen, Böleäng.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus