Startsida Umeå kommun

137. Umeå Central och Järnvägstorget

Tunneln mellan Umeå centrum och stadsdelen Haga är inte bara en länk mellan stadsdelarna. Den är också en förbindelse mellan järnvägens perronger och formar en stor gest, där konsten integrerats i underfartens arkitektur och konstruktion.

Den breda och flackt lutande rampen följer västra Bågenhusets krökning. Yttersvängens väggar är klädda med bakifrån belysta glasskivor föreställande diffusa björkstammar. Övriga väggar täcks av vit glasmosaik, som fångar och förstärker det ljus som faller in. Eftersom trygghet har varit ett viktigt tema vid planeringen, är den mörka delen försedd med generösa lanterniner. Tunneln erbjuder en helhetsupplevelse uppbyggd runt citat från den västerbottniska författarinnan Sara Lidmans verk under samlingsnamnet Lev! Fågelkvitter från högtalare ger en exotisk känsla även den bistraste norrländska vinterdag.

Medan delen mot staden, trots viss ödslighet, öppnar sig som en generös famn för de oskyddade trafikanterna, ger uppfarten på Hagasidan ett intryck av storskalighet och stram kylighet.

Perrongerna skyddas av skärmtak med undersida av träpanel och bullerskärmar i frostat glas. Själva stationen − som sedan 1986 är byggnadsminne − är upprustad, men har ännu inte funnit en slutlig användning. Glaskonstnären Vicke Lindstrands centralt placerade skulptur

Grön eld (från 1970), har kompletterats med en platå av svart, polerad betong och på västra sidan finns ett terrasserat område för cykelparkering. Hagatunneln präglar platsen, som blir ett verkligt resecentrum om busstationen, enligt planerna, flyttas norr om Järnvägsallén.


Läs även: Arkitekturguide 2001 Umeå, Järnvägsstationen.

Fakta

Arkitekt: White Arkitekter, L. Sjögren, 2012

Landskapsarkitekt: White Arkitekter, M. Nordström
Ljud: Ljudverket KB, P.E. Rylander

Konst: FA+, G. Aguerre och I. Falk

Detaljplan: O. Forsgren och B. Sandberg, 2010

Järnvägstorget

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus