Startsida Umeå kommun

138. Sjömagasinet

Längs Umeälvens strand, nedanför Strömpilens köpcentrum, ligger träbyggnaden som kallas Sjömagasinet. Områdets karaktär och historia har inspirerat till byggnadens utformning; bland annat sjöbodar och traditionella magasin har gett stort avtryck på arkitekturen.

Byggnadsformen är speciell, där två rektangulära byggnader bundits samman med en smalare rektangulär mittendel. Taket består av två sadeltak med påtagliga nockar, medan mittbyggnadens tak är flackt.

Likt traditionella sjöbodar är Sjömagasinet placerat med gavlarna mot vattnet. Gavlarna består i stort sett bara av glaspartier med fast solskydd som ger en trivsam inomhusmiljö. Sjömagasinets långsidor är klädda i stående träpanel som behandlats med linolja, tjära och terpentin. Intressant är att taken är täckta med obehandlat lärkträ vilket förhöjer den maritima känslan. Suterrängdelen består av formgjuten betong som ger ett lätt intryck av träådring vilket fullbordar en genomarbetad arkitektur.


Se även: Arkitekturguide Umeå 2001, Strömpilen stormarknad

Fakta

Arkitekt: White Arkitekter, S. Åström, (2001)

Strömpilsplatsen 20

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus