Startsida Umeå kommun

139. Butikslokal för Grolls

Västerslätts industriområde började byggas ut under 1950-talet. Butikslokalen för Grolls utgör ett nutida tillskott som med sin omsorgsfulla gestaltning sticker ut från den övriga bebyggelsen inom området.

Byggnaden ger vid första anblicken ett enkelt, sammanhållet och skulpturalt intryck. På håll är det framför allt den skulpterade formen med den utkragade övervåningen, tillsammans med färgsättningen, som ger karaktär åt byggnaden. Svart slamfärg tillsammans med vit oljefärg skapar en dynamisk kontrastverkan. Vid närmare betraktande avslöjas en omsorg i detaljutformningen, där exempelvis fasadbeklädnaden har getts en ovanlig design. Den utgörs av en så kallad Rosendalspanel, som kan beskrivas som en fjällpanel där varannan panelbräda vänts upp och ned (se bild till höger).

Invändigt är byggnadens utformning öppen och flexibel. Den största delen består av en stor och luftig säljyta med dubbel takhöjd, taklanterniner och ljusinsläpp från entrésidans glasade fasad. Lite märkligt kan det tyckas att vända en glasad fasad, av en annars mycket slutenbyggnad, åt norr. Men för den förbipasserande är det välgörande att byggnaden öppnar, och visar upp sig, mot Hissjövägen/väg 363.

Fakta

Arkitekt: Sandell Sandberg Arkitekter, Daniel Lisskar, (2006)

Fläktvägen 1B

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus