Startsida Umeå kommun

13. Gamla Slöjdskolan

1878 uppförde Västerbottens Läns Hushållningssällskap detta fina skolhus med butik och salar för bl a träslöjd, bleckslageri och bokbinderi. Byggnaden hade stomme av stående timmer och reveterades först. På 1890-talet "tilläggsisolerades" den och försågs med nuvarande dekorativa panel, inspirerad av putsarkitektur. Snickeriverandor mot gården byggdes till 1904.

På 1980-talet kopplades huset via en glasad trapphall till ett grannhus vid Slöjdgatan.

Fakta

Arkitekt: F R Ekberg, (1879)

Storgatan 35

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus