Startsida Umeå kommun

140. Kontor för Vakin

Den står där på Öns sydöstra sida, alldeles vid Umeälven, en stram och symmetrisk gestalt. På sin kraftfulla lutande betongsockel behärskar den sin omgivning, och kan upplevas från många håll i denna del av Umeå. Den stenbelagda slänten mot älven förstärker ytterligare det kraftfulla uttrycket. Träpanelerna i fasaderna lättar det tunga intrycket något. På dagen speglar glaset på husets norra sida himlen och på kvällen bildar den en stor lykta i en annars ganska mörk omgivning.

Hållbart byggande var ledstjärnan i planeringen av Vakins nya kontorshus, husets gestaltning och materialval skulle tydligt spegla tankesättet. Kontorsbyggnader har normalt stort kylbehov, vilket förbrukar mycket energi. Man har här minimerat värmeinstrålningen från solen med små högt sittande fönster mot söder. Detta har inneburit att söderfasaden av trä har fått en högst egen, personlig karaktär. Kanske har den blivit väl sluten för att vara självklart välkomnande och interiört kan rummen upplevas mörka och cellartade.

Detta synsätt har samtidigt möjliggjort rejält stora fönster mot älveni norr. Arbetsplatserna har öppna samband med passager vid glasfasaden. Byggnaden är generell och går lätt att bygga om till andra verksamheter.

När detta skrivs (2013) är en om- och tillbyggnad, ritad av BAU, avvattenreningsanläggningen med mycket spännande arkitektur och klimatlösningar under uppförande alldeles söder om kontorsbyggnaden.

Fakta

Arkitekt: WSP, P. Jönsson, (2009)

Landskapsarkitekt: WSP, A. Glassel

Ön, Övägen 37

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus