Startsida Umeå kommun

142. IKSU Spa och park

I en putsad, rosa byggnad som tillhört det gamla Umedalens sjukhus, har man skapat en spa- och träningsanläggning. Huset har genomgått en större ombyggnad och fått två tillbyggnader med vita putsade fasader och stora glaspartier.

Entrén, den första tillbyggnaden som möter besökaren, är utformad som en glaskub omfamnad av husets två flyglar. Den stora tillbyggnaden ligger på husets baksida. Dess fasader som vetter mot söder och väster är helglasade och vänder sig mot parken och trädäcken.

Parken söder om byggnaden är indelad i olika rum, som alla har olika karaktär och binds samman med trädäck, ramper och grusgångar. Användningen av en mängd norrländska trädslag, perenner, gräs och lökväxter ger variation och varaktighet genom hela året.

Växterna befinner sig i ett ovanligt stramt sammanhang än annars, med klippta lärkhäckar och tallar i raka rader. Nytänkandet i material och placering ger parken något extra och den upplevs som lugn och avskild för besökare i såväl park som spa.

Fakta

Arkitekt:  C. Westman (ursprunglig byggnad, 1934) White Arkitekter, M. Olsson (1999/ 2005)

Landskapsarkitekt: Ramböll, U. Nordfjell

J A Linders väg 53, Umedalen

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus