Startsida Umeå kommun

143. Kontor och bostad, kvarteret Sandåkern

Den byggnadsminnesförklarade gamla lasarettsmiljön har fått ett tillskott som ramar in och sluter den stora gården. En byggnad planerades redan ursprungligen på platsen och blev nu ett godtagbart skäl för nybyggnaden.

Höga krav och en ambitiös tillkomstprocess har resulterat i en byggnad med ett självständigt modernistiskt formspråk. Med en påtagligt strikt gårdsfasad och dämpad färgsättning inordnar sig tvåvåningsvolymen diskret i kulturmiljön. Mot älven visar sig byggnaden i en annan skepnad där bostadens uteplatser och förhöjda vardagsrum skapar olikformade volymer.

Träpanelen med glest placerad lockläkt ger kraftig skuggverkan och karaktär till huset. Karaktären skapas också av utanpåliggande fönster- och entrépartier som markerar entré- och suterrängvåningar. De flacka taken döljs i gårdsfasad och gavlar bakom förhöjda fasadliv.

Fakta

Arkitekt: Sandell Sandberg, T. Sandell och H. Carlsson, (2009)

Planarkitekt: O. Forsgren och R. Bergeå, (2005)

O. Forsgren och P. Seidegård, (2007)

Storgatan 28 C

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus