Startsida Umeå kommun

146. Sjöfruskolan

Lugnt insmugen i sin omgivning ligger skolbyggnaden med sin enkla, ljusa men karaktärsfulla fasad. Byggnaden ger olika upplevelser beroende på varifrån den betraktas. Mot Sjöfruvägen har den en fasad av ljusbrun träpanel med halvrundade lister som på håll ger en slät verkan samtidigt som den får en spännande närskala. Träfasaden bryts upp av grunda rätvinkliga burspråk i vitt. Övriga fasader är i huvudsak utförda av vita och blanka skivor, i vissa stycken uppbruten av en likadan träpanel som mot gatan.

Huvudentrén markeras tydligt genom att den ligger i en tre våningar hög mönstrad fasad: grå, svarta och röda kvadrater inlagda bland de vita skivorna. Den konstnärliga utsmyckningen i form av fåglar på gavelfasaden mot väster stärker ytterligare skolans karaktär och identitet. Anpassat till omgivningen täcks huset av ett tegelrött tak av papp.

Innan skolan ritades, medverkade arkitekten i planeringen av verksamheten för att på så sätt långsiktigt integrera verksamheterna och byggnaden. Resultatet har blivit en trivsam och väl fungerande skola, som är rejält yteffektiv. Nästan all kommunikationsyta kan dubbelnyttjas och användas till verksamheten, till exempel som arbetsrum. Skolan har ingen aula eller stora samlingssalar – för detta används i stället det centrala rummet, Torget, som också fungerar för samvaro och kafé. Utrymmet används också av föreningar till möten och barn-, ungdoms- och familjeverksamhet. Byggnaden är medvetet planerad för att lätt vara möjlig att byggas om till andra verksamheter, till exempel äldreboende.

Fakta

Arkitekt: White Arkitekter, M. Olsson, (2000/2008)

Stråkvägen 6, Tomtebo

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus