Startsida Umeå kommun

149. Dragonskolan

Dragonskolan är en av landets största gymnasieskolor med cirka 2000 elever, ursprungligen uppförd för yrkesinriktade hantverksutbildningar och tekniska gymnasieutbildningar. Den uppfördes enligt det sena 1960-talets skolbyggnadsideal. Samtidigt fick byggnaden en hög grad av flexibilitet. Under åren har den byggts om i ett antal omgångar och har fått gymnasieutbildningar med helt andra inriktningar än de ursprungliga. Strukturen och storskaligheten har gjort skolan svårorienterad och segregerad, med alltför tydlig uppdelning mellan yrkesinriktade och teoretiska utbildningar. Skolan behövde också anpassas till modern pedagogik. För att skapa en skola som klarade de framtida kraven utlystes 2008 en projekttävling/parallellt uppdrag som vanns av Tengbom.

Projektet resulterade i en omfattande ombyggnad, som har löst den tidigare grundproblematiken, samtidigt som skolans ursprungliga arkitektoniska karaktär skickligt behållits. Den storskaliga strukturen har brutits ner i tre mindre enheter med nya former av undervisningslokaler. Man har strävat efter ljus och öppenhet i skolans inre, med glaspartier och öppna ytor. Skolan har fått en tydlig inre struktur med tre huvudstråk och ett centralt kulturcentrum/ torg. De tre huvudentréerna markeras tydligt av de nybyggda glaskuberna, som syns på långt håll och i mörker.

Fakta

Arkitekt: Tengbom, L. Swanberg/, (2009)

Landskapsarkitekt: WSP, S. Åström

Dragongatan 1, Väst på Stan

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus