Startsida Umeå kommun

14. Färgare Höglanders gård

Färgfabrikör Höglanders bostads- och butikshus är exempel på den mer påkostade byggnadstyp som karaktäriserade stadens storgata före stadsbranden 1888. Byggnaden är pendang till bankhuset på andra sidan gatan och bildar entré till förnämare västra stadsdelen, som byggdes upp här under 1870- och 1880-talen. Fasaden i nyrenässansstil med pilastrar, listverk och konsolfris i takfoten ritades av stadsbyggnadsmästare G A Pettersson.

Efter branden köptes fastigheten av Västerbottens Läns Sparbank som inrättade kontor i bottenvåningen och byggde till ett kassavalv mot Bankgatan. Banken uppförde även gårdshuset mot brandgatan i norr.


Fakta

Arkitekt: G A Pettersson, (1882)

Storgatan 41

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus