Startsida Umeå kommun

150. Ålidhems kultur- och resurscentrum

Kolbäcksskolan i stadsdelen Ålidhem, ursprungligen från 1971, har fått en ny gestalt. Mest iögonfallande är bibliotekets glasade, svängda fasad mot norr med ett kraftigt utskjutande, uppåtsträvande tak. Fasaderna är i övrigt putsade i en brunröd kulör, delvis med diskret mönster.

Från den indragna huvudentrén mot Lärarstråket nås entrétorget i två våningar med hög lanternin och gedigna material. En delvis svängd, luftig trätrappa leder till andra våningen. Anläggningen ansluter i övrigt till den tidigare skolans utformning, genom lärosalar samlade runt två ljusgårdar och en mindre lyckad placering av inlastningen väl synlig i Assistentvägens fond. På motsatt långsida, mot öster, ansluter tre gångbryggor från en högre marknivå till kapprum och lärosalar i andra våningen. Även om det givna läget och den tidigare strukturen varit begränsande, framstår kultur- och resurscentrat som ett välgörande avbrott i Ålidhems enhetliga karaktär.

Fakta

Arkitekt: Arkinova, O. Qvarnström Bygglov: O. Johansson Tengbom, (2008)

Lärarstråket 1, Ålidhem

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus