Startsida Umeå kommun

151. Solbackens förskola

I kommundelen Holmsund har området runt Storsjön utvecklats till ett utbildnings-, kultur- och idrottscentrum. Skärgårdsskolan från 1950-talet har lämnats för en tillbyggnad av Storsjöskolan med tillhörande simhall. Till dessa har länkats fler undervisningslokaler, den flexibla evenemangslokalen Q-ben och ett nytt bibliotek med konkav fasad och en tilltalande ljus interiör.

Längst norrut i området har den första förskolan i kommunen, som planerats utifrån Reggio Emilia-inriktning, byggts. Miljön används här som ett pedagogiskt redskap. Lokalerna, med bl.a. ateljéer, är samlade runt en terrasserad atriumgård för vattenlek och odling. I exteriören har stående, brunlaserad panel blandats med skivmaterial och liggande vitmålad panel, medan atriets väggar är varmt gula. Anläggningen, som med enkla medel getts en tydlig karaktär, smyger på ett fint sätt in i terrängen och har, liksom skolan, en ambitiös markplanering.

Fakta

Arkitekt: Link Arkitektur, P. Isaksson, K. Lundqvist och O. Arnklitt, (2011)

Landskapsarkitekt: WSP, E. Henriksson

Solbackavägen 16, Holmsund

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus