Startsida Umeå kommun

152. Konstnärligt Campus

En av flera pågående omvandlingar av de älvsnära områdena i centrala Umeå är kompletteringen av Design- och Konsthögskolorna med nya verksamheter. I ett fantastiskt läge Öst på stan har Arkitekthögskolan och ett nytt bildmuseum fått plats. Därutöver har också Konsthögskolan fått nya lokaler. Alla byggnader är koncentrerade runt samma gård och sammanknutna med en suterrängvåning där utställningsytor och en restaurang står för den samlande funktionen.

Det exceptionella läget direkt vid Umeälven bjuder på strålande utsikt. Läget innebär också att Umeå Universitets närvaro i centrala stan förstärks.

De tre nya byggnadernas arkitektur hålls samman av ett kubistiskt formspråk och fasader i lärkträelement. Genom tre olika grundformer och fönsteröppningar i tre olika system varieras volymerna. Arkitekthögskolan har till synes slumpartade och utströdda fönster, den låga Konsthögskolan fönsterband och Bildmuseet stora välplacerade fönsterytor i den högresta volymen.

Medan Bildmuseet trots de många och ganska trånga våningarna tycks fungera väl, har den helt öppna planlösningen i arkitekthögskolan varit ljudmässigt svårhanterad. Arkitekthögskolans form tycks också ha prioriterats före funktionen, något som även kan anas exteriört där likartad fönstersättning applicerats på samtliga fasader. Möjligheten till en panoramautsikt gick därmed eleverna förbi.

Men det är påkostat, sparsmakat och konsekvent, en tydlig klacksparkbort från den arkitektoniska försiktighet som länge präglat Umeå. Scharinska Träsliperiet har fått stå tillbaka och utblickarna från Östra Strandgatan mot älven har reducerats, men det är nog en rimlig uppoffring för denna storartade satsning!


Se även: Arkitekturguide Umeå (2001), Umeå Träsliperi / Konsthögskolan.

Fakta

Arkitekt: H. Larsen Architects, M. Kynne Frandsen och P. E.

Hansson; White Arkitekter, L. Sjögren och M. Rutberg, (2009)

Detaljplan: O. Forsgren och T. Strömberg

Östra Strandgatan 28.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus