Startsida Umeå kommun

15. Löjtnant Grahns villa

Upphovsman till denna villa i puts och stenimitterande nyrenässansstil tros vara den unge arkitekten Johan Nordqvist som i början av 1880-talet etablerade sig i Umeå. Han blev snabbt populär bland stadens ämbetsmän och köpmän och fick nästan alla större rituppdrag under perioden 1880-1885.

Den lusthusbetonade envåningsvillan med polygona hörnpaviljonger och en liten förträdgård mot Storgatan uppfördes för löjtnant Grahn och hans hustru Nanny, född Scharin.

Från början inreddes bara bottenvåningen och gavelpartierna i vindsvåningen. I gårdshuset fanns stall och bagarstuga. Idag har Bostaden AB som äger huset, delat upp huvudbyggnaden i mindre lägenheter och inrett bostäder i gårdshuset.

Fakta

Arkitekt: J. Nordqvist, (1882)

Storgatan 37

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus