Startsida Umeå kommun

17. Frälsningsarmén

Vid Kungsgatans korsning med Sveagatan finns de äldsta bevarade trähusen i centrum - enkla hus uppförda strax efter branden 1888. Här ligger också Umeås första biograflokal med fasad i nyklassicistisk stil.

Byggnaderna var länge rivningshotade men kunde räddas tack vare att kommunen drog tillbaka sina planer på att bygga ett parkeringshus här. Nu har Frälsningsarmén byggt om husen och länkat dem till nybyggda modernt utformade lokaler i kvarterets inre. En sevärdhet är den fina dekorationsmålningen i taket innanför biograflokalens arkad!

Fakta

1888, 1918, 1999

Arkitekt: C. Fr. Sandgren N. Nordén, Frälsningsarméns fastighetskontor, U. Ander

Kungsgatan 47B

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus