Startsida Umeå kommun

18. Köpmanshus, kvarteret Höder

I gågatans västra del finns detta stadsparti med bevarade köpmans- och hantverksgårdar från tiden efter branden. De har huvudsakligen uppförts för ägarnas egna behov, som arbetsplats och bostad för familjen och tjänstefolket. Med måttfull skala, välstuderade panelfasader och flacka valmtak ger dessa i grunden enkla hus en trivsam småstadscharm åt denna del av gågatan.

Stadens mest bekanta arkitekter, C Fr Sandgren och E O Mångberg har ritat husen. Husraden har nyligen på ett förtjänstfullt sätt rustats upp av Amplion Fastigheter AB som äger kvarteret. Av ursprungliga gårdsmiljöer finns tyvärr ingenting kvar. I kvarterets inre planeras i stället ett nytt upp till sex våningar högt kontor- och affärskomplex.

Fakta

1890, 1892, 1899

Arkitekt: C. Fr. Sandgren, E. O. Mångberg

Kungsgatan 60-64

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus