Startsida Umeå kommun

21. Gymnastikhus

En av stadsarkitektens många uppgifter blev att rita ett gymnastikhus för läroverket. Här som alltid hos realisten Lindström, återspeglas byggnadens innehåll i den yttre formen. Entré, omklädning, lärarrum och vaktmästarbostad ligger i en särskild byggnadsdel, tvärställd framför gymnastiksalen. Gatufasaden är monumental: två kraftiga torn flankerar ett mittparti med tre pelarburna rundbågar omfattande tre ingångar och ovanförliggande mycket stora runda fönster.

Gymnastikhuset har drag av romansk basilika - en byggnadstyp som Lindström efter åtta års arkitektstudier vid Akademien för de fria konsterna och två års studieresor i utlandet var väl bekant med.

Fakta

Arkitekt: F. O. Lindström, (1890)

Skolgatan 67

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus