Startsida Umeå kommun

22. Länsresidenset

Efter stadsbranden presenterades två alternnativ för det nya länsresidenset, ett med landshövdingebostad och ämbetsrum för landsstaten i skilda hus och ett där båda funktionerna rymdes i samma byggnad. Av ekonomiska skäl valdes det senare: en lång tvåvåningsbyggnad i italiensk nyrenässansstil med ämbetsrum i den putsade och rusticerade bottenvåningen och landshövdingens röda tegelfasad. Här ligger paradsviten mot söder med utsikt över residensparken och älven, medan trivialare utrymmen är placerade mot Storgatan i norr.

De fint anpassade flyglarna mot norr tillkom 1933 och har ritats av Dennis Sundberg.

Fakta

Arkitekt: Överintendentsämbetet, C. F. Ekholm och L. Pettersson, (1891)

Storgatan 95

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus