Startsida Umeå kommun

23. Moritzska gården

Carl Fridolf Engelbert Sandgren, son till kakelugnsmakare i Umeå och verksam husritare i staden under perioden 1882-1896, översatte skickligt formspråket i stenstadens putsade nyrenässansfasader till norrländsk träarkitektur.

Till hans märkligaste arbeten hör Moritzska gården - en livfull och festlig träbyggnad med palatsliknande karaktär och drag av nyrenässans, barock och jugend. Den uppfördes som kontor och bostad för disponenten vid Sandviks ångsåg, Carl Gustaf Moritz.

Byggnaden flyttades 1984 från ett tidigare läge vid Rådhusesplanaden till sin nuvarande plats vid Döbelns park. I samband med flytten eldhärjades huset, varför halva byggnaden är en rekonstruktion.

Fakta

Arkitekt: C. F. Sandgren, (1891)

Storgatan 61

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus