Startsida Umeå kommun

24. Reiniusska gården

Utmed Storgatan, mellan kyrkan och Renmarksesplanaden, låg vid tiden före branden ett tjugotal gårdar. Efter branden återuppfördes bara fem. Av dem är bara denna bevarad.

Den Reiniusska gården är ett tvåvånings trähus med butiker i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Fasaden mot gatan domineras av en bred frontespis krönt av två småprydnadsgavlar. Mot gården finns en balkong med lövsågerier. Takfoten pryds av en rad tätt sittande konsoler. Mängden fönster mot Storgatan, alla med kraftigt utskjutande konsolburna överstycken är imponerande.

Fasaden är rik och lustfylld och ett bra expempel på den putsimiterande stil som var populär bland arkitekterna i Umeå på 1890-talet.

Fakta

Arkitekt: C. F. Sandgren, (1892)

Storgatan 44

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus