Startsida Umeå kommun

2. Böle överstelöjtnantsboställe

Under indelningsverkets dagar var många officersboställen för Västerbottens regemente belägna i byarna runt Umeå. Regementets överstelöjtnantsboställe låg sedan gammalt i Böle by. Här på strandbrinken ovan Umeälven och omgiven av stora lummiga träd finns än idag boställets mangårdsbyggnad.

- den tredje på samma plats, en lång rödfärgad envåningsbyggnad. Rummen ligger, i enlighet med Adelcrantz ritningar i två filer på var sida om en korridor. Senare tillkomna är utgångarna på gavlarna, det brutna taket och frontespisen samt den stiliga pelarburna balkongen ovan entrén. Den timrade stolpboden i trädgården är från 1737.

Fakta

Arkitekt: Överintendent C. F. Adelcrantz, (1760)

Bölevägen 41, Teg

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus