Startsida Umeå kommun

31. Järnvägsstationen

Bibanan Vännäs–Umeå invigdes 1896. I den nya stadsplanen gavs järnvägsstationen en framträdande plats i centrum av en monumental stjärnplats med strålgator åt flera håll.

Med hög mittkropp flankerad av lägre flyglar, frontespiser och branta tak ger stationshuset ett pampigt intryck, dock något förtaget av de höga husen runt torget. Fasadmaterialet är rött tegel med dekorativa inslag i form av mönstermurning med olikfärgat glaserat tegel. Murade takryttare ger stationen ett festligt uttryck.

Fakta

Arkitekt: F. Zettervall, (1895)

Järnvägstorget

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus