Startsida Umeå kommun

34. Ringstrandska villan

När Mo och Domsjö AB:s nyanställde skogschef i Umeå, jägmästaren Nils G Ringstrand, 1897 behövde en representativ bostad på sin nya hemort vände han sig till arkitekt Kasper Salin, Stockholm. Denne hade ritat skogsbolagets arbetarbostäder på Norrbyskär (se: Norrbyskär!) i amerikansk spånbyggnadsstil som tilltalade Ringstrand.

Den villa som uppfördes efter ritningar av Gustaf Lindgren, kollega till Salin, har ett nationalromantiskt formspråk med fornnordiska inslag. Interiörens fria planlösning kommer till uttryck i en asymmetrisk fasadbehandling med takkupor, frontespiser och burspråk. Dekorativt formade foder och vindskivor, varierade fönstertyper, svarvade stolpar och ornament pryder fasaderna.

Fakta

Arkitekt: G. Lindgren, (1899)

Storgatan 67

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus