Startsida Umeå kommun

37. Verkmästare Anderssons hus

Invid parkstråket mellan stadskyrkan och Mimerskolan ligger detta välproportionerade och vackert formade bostadshus. Utanpåliggande spånklätt hörntorn med elegant tornhuv, gavelformade frontespiser med enkel spjäldekor i gavelspetsen samt tunt och utskjutande tak bidrar till husets måttfulla elegans.

Dess upphovsman, Erik Olof Mångberg, var egentligen bankkamrer och sekreterare i hushållningssällskapet men hade husritandet som bisyssla. Här har han hämtat inspiration i amerikansk shingle style, en stil som också inspirerat arkitekterna bakom den närbelägna Ringstrandska villan och arbetarbostäderna på Norrbyskär. På gården finns ett fint inpassat bostadshus från tidigt 90-tal med parkering under mark.

Fakta

Arkitekt: E. O. Mångberg, (1901)

Kungsgatan 66 A,C,D

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus