Startsida Umeå kommun

38. Gårdsmiljö, kvarteret Järven

Bebyggelsen i kvarteret växte upp i anslutning till stadens första industri nere vid älven. På tomten har sedan sekelskiftet funnits tre bostadshus av olika storlek, de två mindre sammanbyggda med en vinkelbyggd uthuslänga. Här har på privat initiativ inte bara gatuhuset utan även de mindre husen kring gården bevarats och renoverats.

Den tidigare uthuslängan ersattes år 2000 av ett skickligt inpassat nybygge, i volym och karaktär lika det tidigare uthuset, men numera innehållande en bostad och en tvättstuga. Gårdens hus hade från början en mer bearbetad fasad med varierad fasspontpanel och dekorativt utformade gavelrösten. Denna doldes på 1930-talet under en ny diskret beklädnad av stående locklistpanel.

Fakta

1901, 2000

Arkitekt: E. O. Mångberg, P-A Lennartsson, 2000

Häradshövdingegatan 2-4

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus