Startsida Umeå kommun

39. Scharinska villan

Sommaren 1890 praktiserade två unga arkitektstuderande, Ragnar Östberg och Carl Westman hos stadsarkitekten F O Lindström i Umeå. Kanske ledde detta till att Östberg senare fick uppdraget att rita en byggnad med kontor för den Scharinska trävarufirman och bostad för disponenten Egil Unander-Scharin och hans stora familj.

Det stora rosa putshuset vid Döbelns park med originell fasadkomposition, tätspröjsade vita fönster i murlivet och barockartade fasadpartier över fönsteraxlarna ägs sedan 1957 av Umeå kommun och har mellan 1957 och 2015 upplåtits till Umeå studentkårer genom olika avtal. Ragnar Östberg som längre fram i karriären blev känd som arkitekten bakom Stockholms stadshus, har ritat ytterligare två hus i Umeå.

Fakta

Arkitekt: R. Östberg, (1904)

Storgatan 65

Mer information

Historik, bilder och mer information om Scharinska villan hittar du på www.umea.se/scharinskavillan

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus