Startsida Umeå kommun

40. Hörnefors nya kyrka

Hörnefors nya kyrka bekostades av Mo och Domsjö AB. Enligt de första planerna skulle den uppföras i Norrbyn, högt och väl synlig från Norrbyskär och samtidigt på någorlunda bekvämt avstånd från Hörnefors. Nu blev det inte så. Den lilla men tunga stenkyrkan, projekterad för att stå på en klippa, kom att byggas på plan mark intill Hörneån i Hörnefors samhälle.

Exteriören med kraftfulla till mittskeppet adderade volymer i rött tegel med inslag av granit och korsvirke har utformats med engelsk sengotik som förebild. Tornhuven på det sidoställda sydvästtornet har karaktär av jugend.

Kyrkorummets snidade och målade ornamentik med stiliserade växtmotiv är tagna från bygdens barrskog och utförda i böljande jugendstil.

Fakta

Arkitekt: B. Almqvist, (1905)

Hörnefors

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus