Startsida Umeå kommun

41. Bostads- och kontorshus, kvarteret Matrosen

Väst på stan finns nästan två identiska hus ritade av Erik Eriksson. Han var son till byggmästaren Per Eriksson som under firmanamnet Jacobsson & Eriksson 1896 lät uppföra en snickerifabrik i kvarteret Laxen. Firman var inblandad i de flesta större byggprojekt i Umeå under decennierna efter branden. Nu flyttade man sitt kontor till det västra av de båda vackert formade husen som har drag av såväl amerikansk shingle style som jugend.

Sonen Erik kom med tiden att rita många hus i Umeå, alla vackert propor-tionerade och med omsorgsfullt utformade fasaddetaljer (se: Elsa Wikners hus och Ryttmästare Sandströms hus!). Det putsade bostadshuset på gården, ritat av Olof Qvarnström, tillkom 1986 och ersatte ett tidigare gårdshus.

Fakta

Arkitekt: E. Eriksson, (1905)

Skolgatan 33-35

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus