Startsida Umeå kommun

43. Aschanska villan

1906 var stockholmsarkitekten Ragnar Östberg sysselsatt med två uppdrag i Umeå: en teaterbyggnad och en villa, båda i representativa lägen vid älven.

Beställare av villan var dragonregementets chef, överste Aschan. Med utgångspunkt i det tidiga 1800-talets svenska herrgård (se: Angården!) formade Östberg efter eget sinne denna säregna bostad. Med bruten takform, ursprungligen helt rödfärgad och med endast fönstrens tätspröjsade bågar vita, skilde sig överstens villa från övriga i staden.

Teaterbyggnaden – ett stort trähus som fick sin plats öster om tullkammaren nedanför Reiniusska gården – är nu borta. Umeå stad hade vågat äventyret att bygga den i trä. Sju år senare brann den, inte helt oväntat, ner till grunden.

Fakta

Arkitekt: R. Östberg, (1906)

Västra Strandgatan 15

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus